Sve 2 Natur

Sista examinationsuppgiften innan kursen är slut! Examinationsdag med start 24/5 på lektionstiden!

Nu är det dags för den sista uppgiften i kursen där du har chans att visa på alla kunskapskrav som du har kvar att visa på i kursen. Det är ingen garanti för att du faktiskt kommer att uppnå dem, men jag ger er en chans att försöka göra ert bästa. I uppgiften finns färdiga punkter/frågor som ni behöver behandla på något sätt, men det är egentligen bara er egen fantasi som sätter gränsen för dina möjligheter att få med det du har kvar.

Ditt ansvar är att kolla upp den sammanställning av kunskapskrav som jag mejlade till er och pratade med er om innan ert argumenterande tal OCH stryka eventuella uppnådda kunskapskrav från det argumenterande talet. Då har du koll på vilka du har kvar att visa på. Dubbelkolla med Angelica under ett lektionstillfälle eller via mejl om du fortfarande är osäker på vilka som är kvar.

Beskrivningen av uppgiften hittar ni här:

Sista uppgiften i Sve 2 innan betygsättning

Examinationsuppgift om litterära epoker under våren

Examinationsdatum för talen är 19/4 (då ska alla vara redo att hålla talen), 20/4 och 27/4!

Under en stor del av våren kommer vi arbeta med litteraturhistoria. I nedanstående dokument finns det en sammanställning av hur vi kommer arbeta och vilka mål och kunskapskrav som kommer att testas.

arbete-med-litterara-epoker-under-varen-i-sve-2

Mall för argumenterande talmanus som du ska använda dig av med start på lektionen den 22/3:

Mall för argumenterande talmanus

Ett elevtal som ni kan titta på för att få lite inspiration till ett mer aktivt användande av Power Point och medvetet kroppsspråk:

 

Litterära begrepp och verkningsmedel:

litterara-begrepp-och-verkningsmedel

Skönlitterära begrepp:

skonlitterara-begrepp

 

Power Point- presentationer från redovisningarna:

Modernismen

Naturalismen – Presentation

Power point postmodernism

PowerPoint upplysningen

Realismen

Romantiken

Renässansen

 

Salsskrivningen den 15/2

Onsdagen den 15/2 mellan klockan 8.15-12.00 skriver alla åk 2 en utredande text/PM i svenska och svenska som andraspråk. Lunchen serveras 12.05-13.15 och efter det är det vanligt schema på eftermiddagen.

Alla som läser SVA ska vara i sal 1056 där både Sofia och Angelica kommer turas om att vara vakter.

NA15 som läser Sve 2 kommer att vara i en ny sal enligt schemaläggarna. Ni ska vara i 0041. Maria kommer att vara provvakt där.

Mycket viktig information:

Det är viktigt att ni kommer till provet i god tid och att ni har någonting med er som ni kan äta och dricka under provtiden. Ni ska också ha med er datorn och under provet kommer internet att behöva stängas av på varje enskild dator. Kontrollera på kvällen innan att din dator är fulladdad. Du ska också ha med dig häftet med texter som du ska ha läst igenom innan och som du ska använda som källor när du skriver din utredande text/PM. Om du behöver gå på toaletten under provet finns en toalista längst fram där man skriver sitt namn. Om någon annan är på toa samtidigt får du vänta. Mobiltelefonerna är naturligtvis avstängda och läggs i ”mobilhotellet” direkt när ni kommer in i klassrummet på morgonen. Ni ska inte skriva ert namn någonstans i dokumentet och inte heller döpa dokumentet till ert namn. Istället döper ni det till antingen ”Sva 2 Angelica och ditt personnummer” eller ”Sve 2 NA15 och ditt personnummer”.

Under provet kommer det finnas ordlistor på svenska och ordböcker på några modersmål och svenska. Pappret med en mall över texten får också användas samt texthäftet med källorna.

När ni är klara med er text ska ni räcka upp handen så kommer provvakten fram och hjälper er med att föra över texten till ett USB och till rätt urkundadress. Du raderar sedan dokumentet från din dator när provvakten säger att du kan göra det.

Lycka till på provet!

Teaterbesök på kvällen 7/2!

Hej!

 

Som jag har meddelat er om under lektionstid så ska vi på teater på kvällen 7/2. Vi samlas SENAST 18.30 utanför ingången till Stora scenen på Stadsteatern där ni får era biljetter. Teatern börjar 19.00, men då ska alla sitta på sina platser. Det kommer att vara en paus i mitten av teatern och räkna med att den kommer hålla på i ungefär 3 timmar.

Vi samlas utanför ingången till stora scenen efter teatern där ni får färdbevis till SL för att ta er hem (alltså ni som behöver det). Ni som har kort som kan ta er hem också får åka på egen hand tillbaka om ni vill, men det är alltid trevligt med sällskap.

Komptid för detta kommer att ges senare under vårterminen när jag tycker att det passar. Jag meddelar er i god tid innan.

Jag ser fram emot en härlig kväll tillsammans med er!

/Angelica

 

 

Examinationsuppgift, utredande text om svensk grammatik och nordiska språk

Utredande textuppgift i Sve 2

 

I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden.

Texten ska baseras på källor och följa den textmall som vi kommer att gå igenom under lektionstid. En utredande text är kort och har alltid fokus på frågeställningen, så den fakta du väljer att ta med ska bara vara av sådant slag att den är relevant för att du ska kunna svara på din frågeställning i slutet av texten.

 

Den 15/2 ska ni göra ett test i skrivsalen som kommer gå ut på att ni ska skriva en utredande text/PM och innan dess den 14/2 senast 23.59 ska ni lämna in denna utredande text som ett övningstillfälle. 

 

Arbetsgången kommer se ut som följer:

  1. Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk läses i läxa och diskuteras (s. 376-393 och s. 455-471).
  2. Angelica går igenom uppgiften och pratar om kopplingen till kunskapskraven. Hon introducerar även vad som menas med “svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga Norden”.
  3. Vi tittar på en textmall och textexempel på hur en utredande text ska se ut.
  4. Vi skriver en kortare version av en utredande text tillsammans i mindre grupper som en lektionsövning inför det egna skrivandet.
  5. Du väljer en frågeställning som du vill använda i din egen utredande text. Angelica har några förslag, men du får också komma med egna förslag och fråga Angelica om det går bra att använda sig av den frågeställningen. Exempel på frågeställningar som du kan välja bland är:

¤ Vilka skillnader kan det finnas mellan dansk och svensk grammatik och hur ser språksituationen ut i båda länderna idag?

¤ Vilka likheter kan det finnas mellan norsk och svensk grammatik och hur ser språksituationen ut i båda länderna idag?

¤ Hur ser språksituationen ut i Sverige idag och på vilket sätt har svenska språkets grammatik påverkats av grannlandet Norge?

¤ Hur kan språksituationen i Sverige idag påverka utvecklingen av det svenska språkets grammatik och ser det ut på liknande sätt i Norge och Danmark?

¤ Vad är typiskt för svensk grammatik och hur påverkas den av andra minoritetsspråk i Sverige och ser det ut på liknande sätt i Norge?

¤ Är det samma nationella minoritetsspråk i Sverige som i Danmark och Norge och hur ser ett av dessa språks grammatiska uppbyggnad ut i jämförelse med svenskan?

¤ Vilken ställning och status kan det sägas att de nationella minoritetsspråken har i Sverige och hur är det svenska språkets grammatik i grunden uppbyggt?

¤ Vilka fördelar finns det med att vara ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och vilken förändring/vilket nytillskott i svensk grammatik kan anses ha förändrat språket?

¤ Hur kommer det sig att det talas mindre dialekt i Sverige idag och på vilket sätt kan det sägas att talspråket påverkat grammatiken i svenska språket rent historiskt?

¤ Varför är det lättare för en svensk att förstå skriven danska istället för talad danska och vad i svenska språkets grammatik är lik den danska?

¤ Varför kan det vara bra att läsa grammatik och vilka andra språk i det indoeuropeiska språkträdet har liknande grammatik som i det svenska språket? 

6. Du söker efter två källor som du vill använda dig av för att kunna svara på din frågeställning.

7. Du skriver din utredande text där utkasten lämnas in efter varje lektion för att Angelica ska kunna se din skrivprocess samt kunna stötta dig i skrivandet på bästa sätt.

8. Du skriver färdigt din utredande text som är mellan 1-1,5 sidor med Times New Roman och storlek 12 och mejlar den till Angelica SENAST under lektionen den 2/2!

9. Din färdiga och rättade text ska sedan genomgå en kamratbedömning utifrån kunskapskraven för uppgiften. Detta för att ni ska få koll på vilka krav det är på de olika nivåerna och vad din kamrat och du själv behöver förbättra och fokusera på under testet den 15/2.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

 

E5: Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.

E6: Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

E7: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

E8: Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

 

E12: Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

E13: Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

C:

 

C5: Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.

C6: Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

C7: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

C8: Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

 

C12: Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

C13: Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

A:

A6: Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

A7: Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

A8: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

A9: Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

 

A13: Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

A14: Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.