Sva 1 Yrkesinriktad

Sista uppgiften i kursen Sva 1 yrk innan betygsättning!

Det är dags för den sista uppgiften i kursen och denna måste ni göra för att undvika F i kursen.

Individuell uppgift: språksociologi och jämförelse med modersmålet i Sva 1

 

 1. Läs s. 229-249 i din lärobok.
 2. Gör den andra diskussionsövningen på s. 234 (den som börjar ”Alla gör vi oss bilder av hur en person är…,”), men du ska göra den i skriftlig form genom att du svarar på frågorna i digiexam till mig, exam id får du av Angelica under lektionen.
 3. Gör sedan diskussionsövningen på s. 247, men även den i skriftlig form på digiexam till mig där dina svar på frågorna finns med.
 4. Svara på en sista fråga som handlar om att du ska jämföra dina tankar och svar på tidigare frågor med hur det kan se ut/låta på ditt modersmål. Har man annorlunda tankar om olika språksociolekter på ditt modersmål? Har man låneord från engelskan och/eller övriga språk i ungdomsspråk och slang? Vilka i sådana fall?

 

 

E:

E10: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

E12: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

C:

C13: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

A:

A13: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A15: Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

 

Viktig länk till Digiexam som du ska använda dig av på skriftliga nationella provet!

Den 28/4 är det dags för skriftligt NP. Här kommer viktig information inför den dagen.

Innan du kommer till lektionen måste du ladda ner digiexam som är en digital app som du måste ha för att du ska kunna skriva provet. Du kan starta nedhämtningen av programmet genom att följa installationsinstruktionerna via länken här nedanför:

https://digiexam.zendesk.com/hc/sv/articles/202243121-Kom-ig%C3%A5ng-med-DigiExam

Information om NP läs och skriv!

Läsförståelsen genomförs på samma datum i hela Sverige och det är den 26/4. Tid 10.00-13.30 i Skrivsalen. Ta med någonting att äta och dricka då ni inte kommer hinna med att äta lunch innan lektionerna som börjar 13.20 på eftermiddagen.

Skrivdelen genomförs också under samma datum i hela Sverige och det är den 28/4 klockan 10.00-14.10 i Skrivsalen. Även här tar du med någonting att äta och dricka under provet.

Läsförståelseuppgift under lektionen 31/3 när Angelica är hemma och vabbar!

I dag är jag hemma med min ena dotter som är sjuk. Förra lektionen fick ni påbörja läsförståelsetest som övning inför riktiga nationella provet efter lovet. Istället för att fortsätta med läsförståelsetestet idag ska ni få en annan läsförståelseuppgift. Läs nedanstående dikt och gör uppgifterna till den. Svaren på frågorna vill jag att ni mejlar till mig idag.

 

Hur kan jag säga…

Hur kan jag säga om din röst är vacker. 

Jag vet ju bara, att den genomtränger mig

och kommer mig att darra som ett löv

och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.

Det bara skakar mig att de är dina,

så att för mig finns ingen sömn och vila,

tills de är mina.

(Karin Boye,1941)

 

 1. Vad handlar dikten om och varför tycker du det?
 2. Liknelser är när man skriver att någonting/någon är som någonting annat exempelvis ”Du är som en ros.” Vilken liknelse kan du hitta i dikten?
 3. Metaforer är när man skriver att någonting/någon är någonting annat utan att använda sig av ordet som exempelvis ”Du är en ros.” Vilken metafor kan du hitta i dikten?
 4. Vilka ord och/eller meningar i dikten uttrycker starka känslor? Förklara varför du valt just dessa ord och/eller meningar.

Inte många lektioner kvar i Sva 1 innan sommarlovet!

Vi har väldigt få lektionstillfällen kvar i kursen eftersom att många datum går bort. Det betyder att ni verkligen behöver vara närvarande och se till att ta igen det ni ligger efter med innan det är försent.

Följande lektioner finns kvar:

30/3 + 31/3 Förberedelser inför läsförståelse på NP – ni övar genom att skriva en gammal läsförståelsedel. Ni måste komma i tid och sprida ut er i klassrummet direkt. Angelica kommer bara starta upp er och sedan komma tillbaka och samla in proven under båda lektionerna. Detta är bara en övning så se till att göra provet för din egen skull utan att prata med någon under tiden eller använda otillåtna hjälpmedel.

6/4 inställd lektion p.g.a. att treorna har sitt NP. 

7/4 inställd lektion p.g.a. att jag är borta och rättar prov med övriga lärare i svenska.

PÅSKLOV!

20/4  Förberedelser inför läsförståelsen på NP

21/4 Badr kommer på besök och svarar på frågor om sin bok.

26/4 Ni skriver läsförståelse på NP 10.00-12.00!

27/4 Förberedelser inför skriftligt NP

28/4 Ni skriver skriftliga delen på NP 10.00-13.00!

4/5 Inställd lektion p.g.a. att Angelica är borta och rättar med de andra svensklärarna.

5/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

11/5 + 12/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

18/5 + 19/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

25/5 + 26/5 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

1/6 Arbete med den sista examinationsuppgiften i kursen.

2/6 STUDENTEN!

8/6 + 9/6 Uppsamling för alla med F-varning i kursen!

Slutgiltig info inför muntligt NP på onsdag!

onsdag denna vecka klockan 8.15 är det dags för muntliga nationella prov för er som ni redan vet om. Det kommer att starta 8.15 så kom innan så att du inte kommer sent. Vi ska vara i s1057. Obligatorisk närvaro för alla, men tal för alla ni som är ute på praktik kommer att prioriteras. Det betyder att alla som är ute på praktik måste hinna med att hålla sina tal denna lektion. Övriga elever som inte hinner med har möjlighet att hålla dagen efter på lektionstid OM vi inte hinner med er.

Ni MÅSTE ha fyllt i ert elevformulär (sista sidan i häftet som ni fick) innan ni kommer till skolan på onsdag eftersom att det ska lämnas direkt till mig innan ni håller ert tal. Detta är otroligt viktigt då ni inte får hålla talet om ni inte har lämnat in ert elevformulär innan.

Alla mobiltelefoner måste vara HELT avstängda och läggas i den röda lådan när ni kommer in i salen. Om ni på något sätt behöver använda er av mobilen i talet så får den bara vara med dig bara när du står där framme och håller talet. Det får aldrig finnas i din hand eller nära dig när du är publik.

Ni som inte har varit med under lektionsgenomgångar från mig på grund av praktiken behöver gå in på min lärarsida och läsa informationen där eller läs informationen här nedanför. Ni kommer att märka att detta är exakt samma arbetssätt som ni har gjort tidigare i kursen när ni höll argumenterande tal, men nu är det inom ett annat tema.

1. Kom på din tes (åsikt inom temat ”Vad jag vill och vad jag väljer”) som du vill prata om. Använd förslagen i häftet om det är svårt att komma på själv.

2. Fyll i hela elevformuläret/sista sidan i häftet (alla punkter behöver fyllas i). Ta med det på onsdag och ge det till mig.

3. Skriv ditt argumenterande talmanus enligt den ordning som du tidigare skrivit ett argumenterande talmanus i under kursen, men med din nya tes:

¤ Rubrik = tes/åsikt,

¤ Inledning = säg din tes och förklara hur den hänger ihop med temat,

¤ Näst starkaste argumentet med någon källa som du säger tydligt,

¤ Svagaste argumentet kanske med något exempel till,

¤ Motargument som andra människor som är dina motståndare kan tycka,

¤ Starkaste argumentet eventuellt med en till källa som du säger tydligt här i ditt tal och

¤ Avslutning där du upprepar din tes.

4. Se till att ditt tal är mellan 3-6 min långt, helst 4 min.

5. Skapa stödord som du vill använda dig av och öva mycket på ditt tal så att du blir lite fri från dina stödord.

6. Skapa eventuellt en Power Point eller spara ner en bild som du vill använda dig av i ditt tal.

Mejla frågor till mig om det är någonting ni undrar över. I annat fall ses vi på onsdag!

Information om nationella prov i svenska!

Innan ni håller det muntliga nationella provet ska ni få förberedelsematerial till det och det går bra att hämta hos mig ca en vecka innan det ska hållas. Exakt när och var det kan hämtas ut återkommer jag med efter sportlovet.

Datum för muntliga nationella prov kommer vara onsdagen den 22/3 8.15-10.00. Detta datum gäller för just er grupp! Jag återkommer om vilken plats det blir!

Läsförståelsen genomförs på samma datum i hela Sverige och det är den 26/4. Tid och plats återkommer jag med så fort jag vet det.

Skrivdelen genomförs också under samma datum i hela Sverige och det är den 28/4. Även här återkommer jag med tid och plats så fort jag vet det.

Examinationsuppgift om Badrs bok “Glömda dagar” i Sva 1 yrkesinriktad

Examinationsuppgift om Badrs bok “Glömda dagar” i Sva 1 yrkesinriktad

 

Under veckorna efter sportlovet ska vi tillsammans läsa “Glömda dagar” som är skriven av Badr Almubarak. Ibland kommer ni att få läsläxa i boken och under lektionerna kommer vi jobba med att analysera delarna i boken på olika sätt. Vi kommer att samtala om boken (elever som inte är på praktik) och till slut avsluta med att alla (även elever som är ute på praktik) skriver ett brev till Badr om era tankar om boken. Badr kommer att få breven från mig innan han kommer på besök.

 

När alla är tillbaka efter praktiken kommer sedan Badr att besöka oss i klassen där ni får chans att ställa frågor om honom och boken direkt till honom.

 

I brevet behöver du få med följande punkter:

 

¤ Hälsningsfras i början (Hej Badr!)

¤ Inledning där du berättar kort om vem du är och varför du skriver brevet till honom (Jag heter…och går på Arlandagymnasiet och jag har läst din bok som heter…)

¤ En del där du refererar till specifika delar i hans bok (här behöver du boken framför dig att sidhänvisa till) och förklarar varför du tyckte om dessa delar. (I delen…i din bok beskriver du…och det tyckte jag om eftersom…)

¤ En del där du tar upp någonting mer personligt från din egen uppväxt/ditt eget liv som du tänkte på när du läste hans bok.(När jag läste…i din bok tänkte jag på mitt eget liv eftersom…)

¤ En del där du tar upp några av de frågor som du har inför författarbesöket. (Några saker som jag har undrat över är…)

¤ En avslutande del där du avslutningsvis förklarar vad du kommer att ta med dig efter att ha läst boken. (Det som jag kommer ta med mig efter att ha läst din bok är…eftersom…)

¤ Avslutande hälsningsfras (Med vänlig hälsning/ Förnamn Efternamn).

 

Brevet ska vara en sida långt med storlek 12 Times new roman.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

Betyget E

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E7: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C10: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A10: Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

Examinationsuppgift 2 Argumenterande talmanus + tal i Sva 1 yrkesinriktad

Här nedanför kan ni läsa beskrivningen av examinationsuppgiften som handlar om argumenterande talmanus och tal som ni ska lämna in och hålla i januari/februari.

Mål 1: ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassas till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.”

Mål 2: ”skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.”

Mål 4: ”Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.”

 

Uppgift:

 1. Angelica har en genomgång om hur man skriver ett argumenterande talmanus.
 2. Skriv ett argumenterande tal exempelvis om dödsstraff, cirka en sida. Och skicka talet till castenskiold@arlandagymnasiet.se
 3. Öva på ditt tal.
 4. Skriv stödord inför redovisning.
 5. Använd minst två källor i ditt argumenterande tal.
 6. Talet måste vara 5 minuter långt och du ska använda dig av en Power Point.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E6: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

C3: I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

A3: I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.