Sista examinationsuppgiften i kursen innan betygsättning!

Sista uppgiften i Sva 1 studieinriktad innan betygsättning

Mål 3 och 8

Mål 3: ”Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.”

Mål 8: ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.”

  1.  Läs s.212-227 i din lärobok innan du börjar med uppgiften. Angelica pratar om sidorna. Angelica väljer en film vi ska se.
  2.   Sök på ”Handlingen i Iliaden” på Wikipedia och bilda dig en uppfattning om hur boken Iliaden börjar, vilka personer som är viktiga i den och hur den slutar. Klicka gärna vidare på de blåmarkerade namnen om du undrar vilka personerna är. 
  3. Gör en textmall utifrån hur en filmanalys ska se ut och innehålla på s. 224 i din lärobok. I textmallen behöver du en avslutande underrubrik som heter ”Jämförelse mellan Iliaden och Troja” Gör mallen i ett nytt dokument som du döper till ”Filmanalys av Troja Sva 1 studie Förnamn Efternamn”.
  4. Vi tittar tillsammans på filmen i klassen.
  5.  Man svarar på frågor efter filmen. Frågorna kan vara om de olika personligheterna i filmen, om vad som händer och hur språket ändras beroende på vem man pratar till. Man skriver minst två nya ord med förklaringar till orden efter filmen.
  6.  Slutligen skriver vi en filmanalys max 1 sida och mall till filmanalys hittar du på s.224 i din lärobok. Det ska innehålla en avslutande del om våra personliga reflektioner över hur man lär sig språk.  Analysen ska mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se under den sista lektionen med denna uppgift.

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E13: Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

C:

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

C16: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

A:

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

A16: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

A17: Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s