Examinationsuppgift om Badrs bok “Glömda dagar” i Sva 1 yrkesinriktad

Examinationsuppgift om Badrs bok “Glömda dagar” i Sva 1 yrkesinriktad

 

Under veckorna efter sportlovet ska vi tillsammans läsa “Glömda dagar” som är skriven av Badr Almubarak. Ibland kommer ni att få läsläxa i boken och under lektionerna kommer vi jobba med att analysera delarna i boken på olika sätt. Vi kommer att samtala om boken (elever som inte är på praktik) och till slut avsluta med att alla (även elever som är ute på praktik) skriver ett brev till Badr om era tankar om boken. Badr kommer att få breven från mig innan han kommer på besök.

 

När alla är tillbaka efter praktiken kommer sedan Badr att besöka oss i klassen där ni får chans att ställa frågor om honom och boken direkt till honom.

 

I brevet behöver du få med följande punkter:

 

¤ Hälsningsfras i början (Hej Badr!)

¤ Inledning där du berättar kort om vem du är och varför du skriver brevet till honom (Jag heter…och går på Arlandagymnasiet och jag har läst din bok som heter…)

¤ En del där du refererar till specifika delar i hans bok (här behöver du boken framför dig att sidhänvisa till) och förklarar varför du tyckte om dessa delar. (I delen…i din bok beskriver du…och det tyckte jag om eftersom…)

¤ En del där du tar upp någonting mer personligt från din egen uppväxt/ditt eget liv som du tänkte på när du läste hans bok.(När jag läste…i din bok tänkte jag på mitt eget liv eftersom…)

¤ En del där du tar upp några av de frågor som du har inför författarbesöket. (Några saker som jag har undrat över är…)

¤ En avslutande del där du avslutningsvis förklarar vad du kommer att ta med dig efter att ha läst boken. (Det som jag kommer ta med mig efter att ha läst din bok är…eftersom…)

¤ Avslutande hälsningsfras (Med vänlig hälsning/ Förnamn Efternamn).

 

Brevet ska vara en sida långt med storlek 12 Times new roman.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

Betyget E

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E7: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C10: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A10: Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s