Examinationsuppgift 4: Redovisningar om språksociologi i mindre grupper

 

 

 

Examinationsuppgift 4 Redovisningar om språksociologi i mindre grupper

Mål 1: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner.
Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassas till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”

Mål 6: Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samma med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet och språk.”

Mål 7 Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål

Steg 1: Angelica berättar om de olika variationerna mellan ålder, bostadsorter, social bakgrund och ursprung.
Sedan ska vi ge ett ämne till båda gruppen för att diskutera.

Till nästa lektion delar vi klassen i mindre grupper för att försöker minnas det Angelica har sagt under föregående lektion och även delge dina åsikter.

Steg 2: Exempelvis kan ett ämne vara ungdomars språk-bra eller dåligt (en grupp ska diskutera varför tycker ni att det är bra att ungdomars språk finns, och andra grupper ska diskutera varför tycker ni att ungdomars språk är dåligt).

Steg 3: Diskutera med varandra i samma grupp ca 5 min.

Steg 4: Börja argumentera med den andra gruppen.

Steg 5: Hitta förslag för en lösning istället för argumentation som man kan utveckla senare och glöm inte att hitta likheter och skillnader mellan svenskan och ditt modersmål.

Steg 6: Varje liten grupp ska tillsammans skapa en Power Point och redovisa om följande punkter:

  1. Förklara vilken sociolekt gruppen har valt och vad som är typiskt för den, hur den exempelvis kan låta.
  2. Förklara likheter och skillnader mellan sociolekten och de olika modersmålens sociolekt som finns i gruppen.
  3. Beskriva och analysera vilken ställning och status sociolekten har i samhället och reflektera över vad det kan bero på.

Redovisningen får max vara 10 min lång per grupp och alla i gruppen måste prata.

Mvh

Milena ES16, Roland TE16, Hind & Tabarak NA16

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E6: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

E10: Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

E12: Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

C13: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C15: Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.


A13: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare, syfte och kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A15: Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan svenska och sitt eget modersmål.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s