Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys

Examinationsuppgift 4 Litteraturanalys

 

Som bakgrund till uppgiften är det viktigt att du har läst igenom s. 192-221 och 230-231 i läroboken “Svenska impulser 3”.

 

Angelica delar sedan ut två nutida noveller och två noveller från en annan litteraturhistorisk epok som ni ska läsa igenom.

 

Du väljer sedan en av dessa noveller som du vill förbereda en analys av.

 

Utifrån analysmallen på s. 230-231 ska du förbereda en muntlig analys och en Power Point där du analyserar både novellens innehåll och form. Det är viktigt att din Power Point är kortfattad på så sätt att varje sida inte får innehålla för mycket text. Jag kommer bara vilja ha din Power Point mejlad till mig och att du genomför analysen muntligt inför klassen. Jag vill alltså inte ha in någonting skriftligt, men om du själv vill använda dig av stödanteckningar så går det naturligtvis bra. Bedömningen görs utifrån din muntliga presentation och på innehåll i form av din förmåga att analysera litteratur.

 

Utöver frågorna i analysmallen på s. 230-231 i “Svenska impulser” vill jag att du lägger till nedanstående frågor och svarar på:

 

  1. Under vilken tid skrevs novellen? På vilket sätt kan den tiden författaren skrev texten märkas av i texten?
  2. Vilka kulturella influenser kan du hitta i texten? På vilka sätt kan den kultur författaren tillhör märkas av i texten?
  3. Märks det på något sätt att det är ett manligt eller kvinnligt sätt att skriva på utifrån om författaren är man eller kvinna? Varför eller varför inte?

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

 

Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (E1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och argument. (E3)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (E10)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

 

C:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (C1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel och välgrundade argument. (C3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (C4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (C11)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

 

A:

Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare. (A1)

Eleven kan göra muntliga anföranden som är väldisponerade, där budskapet framgår tydligt och olika ståndpunkter utvecklas med stöd av exempel, underteman samt välgrundade och nyanserade argument. (A3)

Innehållet i anförandet är anpassat till åhörarna. (A4)

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Avbrott och frågor hanteras ledigt och spontant, och eleven kan använda betoning och intonation för att framhäva betydelsenyanser. (A6)

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. (A12)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s