Examinationsuppgift 3, skriva PM i Sva 3 yrkesinriktad

I er lärobok på s. 155 finns det tre olika uppgifter inom temat: Arbete, klass och utanförskap. Du ska välja en av dessa som du ska skriva ett PM om. Angelica har delat ut ett häfte till er där ni kan läsa mer om denna uppgift och se ett textexempel på ett PM som ni kan ha som mall.

¤ Skriv ditt PM enligt uppgiften som du har valt på ca 700 ord.

¤ Det första utkastet till ditt PM lämnas in till Angelica i samband med lektionen torsdagen den 26/1.

¤ Under lektionen den 27/1 får ni tillbaka texterna där ni får chans att rätta till det som jag har markerat att ni behöver ändra på.

¤ Under lektionen den 2/2 ska den färdiga texten lämnas in via mejl till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se!

¤ Efter att du lämnat in ditt färdiga PM får du möjlighet att reflektera över dina styrkor och svagheter när du skriver text i en självskattning som ska mejlas till angelica.castenskiold@arlandagymnasiet.se.

I din självskattning ska du besvara nedanstående frågor utförligt:

  1. Vad är du bra på när du skriver text? Ge många exempel.
  2. Vad är du mindre bra på när du skriver text? Ge många exempel.
  3. Hur ska du göra för att bli ännu bättre och mer effektiv när du skriver text framöver i kursen, exempelvis under det nationella provet? Ge många förslag på hur du kan göra för att öva och bli bättre.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation. (E5)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (E6)

 

Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (E7)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. (E8)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare. (E9)

 

Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (E12)

 

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (E14)

 

C:

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen. (C6)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen. (C7)

 

Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (C8)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med enkla omdömen. (C9)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (C10)

Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (C13)

 

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (C15)

 

A:

Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen. (A7)

 

Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. (A8)

 

Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. (A9)

 

Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet, såväl uttalade som underförstådda idéer, med nyanserade omdömen. (A10)

 

Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare. (A11)

 

Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. (A14)

Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt utförligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. (A16)

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s