Examinationsuppgift 2 + 3 Argumentation Sva 1 studieinriktad

Som ni alla vet har vi precis haft ett samarbete med samhällskunskapen som gick ut på att skriva en argumenterande text antingen inom kriminalitet eller migration. Den texten ska ni alla redan ha lämnat in till mig och er samhällslärare eftersom att nedanstående beskrivning av argumenterande tal ska bygga på precis samma text som ni skrev innan.

Beskrivningen av arbetsgången för det argumenterande talet finns här nedanför och tanken är att färdigt talmanus ska lämnas in senast den 26/1 och att de första talen ska börja hållas den 31/1 på lektionen!

 

Mål som testas i denna uppgift:

Mål i kursen

Mål 1: ”muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och dispersion mottagare till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”.

Mål 2: ”skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Textuppbyggnad, textmönster, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor”.

Mål 4: ”läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv”.

 

Uppgiften:

Ni ska skriva ett argumenterande talmanus som ni sedan ska presentera i minst 5 minuter för läraren.

Det ni behöver göra är att:

 1. Angelica kommer och dela ut en mall på hur man skriver ett argumenterande talmanus.
 2. Dela in er i små grupper (3-4 personer) och kolla igenom t.ex. tidningar eller internet för att få idéer sedan ska ni diskutera vad ni är för och emot.
 3. Skriv ner det ni har diskuterat och bestäm er sedan om vad ni ska argumentera om.
 4. Tänk på att kunna vara kritisk till källor när ni skriver er text, en text kan vara följande:
 • Intervju med en expert
 • Artikel i en tidning
 • Fakta text
 • En enkätundersökning
 • Informationssajt på nätet
 1. Ha en tydlig tes och se till att argumenten har med tesen att göra.
 2. Underbygg dina argument och se till att använda de starkaste argumenten och bemöt bara starka argument.
 3. Skriv max 1 eller 11/2 sidan och lämna in till Angelica.
 4. Öva på ditt tal manus och skapa en Power Point till ditt tal.
 5. Håll ditt tal framför klasen.

 Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

E2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

E6: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

E11: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

C:

C1: Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och till viss del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

C2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

C3: I dessa kan eleven lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

A:

A1: Eleven kan samtala om komplexa ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och kan till stor del anpassa sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

 

A2: Eleven kan göra muntliga presentationer där sammanhanget är lätt att följa.

 

A3: I dessa kan eleven effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.

 

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

A9: Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A14: Eleven ger också exempel på språkliga drag som är typiska för tal- och skriftspråk.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s