Examinationsuppgift, utredande text om svensk grammatik och nordiska språk

Utredande textuppgift i Sve 2

 

I denna uppgift ska du skriva en utredande text som bygger på en frågeställning som både undersöker svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga norden.

Texten ska baseras på källor och följa den textmall som vi kommer att gå igenom under lektionstid. En utredande text är kort och har alltid fokus på frågeställningen, så den fakta du väljer att ta med ska bara vara av sådant slag att den är relevant för att du ska kunna svara på din frågeställning i slutet av texten.

 

Den 15/2 ska ni göra ett test i skrivsalen som kommer gå ut på att ni ska skriva en utredande text/PM och innan dess den 14/2 senast 23.59 ska ni lämna in denna utredande text som ett övningstillfälle. 

 

Arbetsgången kommer se ut som följer:

  1. Lärobokens avsnitt om både svensk grammatik och nordiska språk läses i läxa och diskuteras (s. 376-393 och s. 455-471).
  2. Angelica går igenom uppgiften och pratar om kopplingen till kunskapskraven. Hon introducerar även vad som menas med “svenska språkets uppbyggnad och grammatik samt språksituationen i Sverige och övriga Norden”.
  3. Vi tittar på en textmall och textexempel på hur en utredande text ska se ut.
  4. Vi skriver en kortare version av en utredande text tillsammans i mindre grupper som en lektionsövning inför det egna skrivandet.
  5. Du väljer en frågeställning som du vill använda i din egen utredande text. Angelica har några förslag, men du får också komma med egna förslag och fråga Angelica om det går bra att använda sig av den frågeställningen. Exempel på frågeställningar som du kan välja bland är:

¤ Vilka skillnader kan det finnas mellan dansk och svensk grammatik och hur ser språksituationen ut i båda länderna idag?

¤ Vilka likheter kan det finnas mellan norsk och svensk grammatik och hur ser språksituationen ut i båda länderna idag?

¤ Hur ser språksituationen ut i Sverige idag och på vilket sätt har svenska språkets grammatik påverkats av grannlandet Norge?

¤ Hur kan språksituationen i Sverige idag påverka utvecklingen av det svenska språkets grammatik och ser det ut på liknande sätt i Norge och Danmark?

¤ Vad är typiskt för svensk grammatik och hur påverkas den av andra minoritetsspråk i Sverige och ser det ut på liknande sätt i Norge?

¤ Är det samma nationella minoritetsspråk i Sverige som i Danmark och Norge och hur ser ett av dessa språks grammatiska uppbyggnad ut i jämförelse med svenskan?

¤ Vilken ställning och status kan det sägas att de nationella minoritetsspråken har i Sverige och hur är det svenska språkets grammatik i grunden uppbyggt?

¤ Vilka fördelar finns det med att vara ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och vilken förändring/vilket nytillskott i svensk grammatik kan anses ha förändrat språket?

¤ Hur kommer det sig att det talas mindre dialekt i Sverige idag och på vilket sätt kan det sägas att talspråket påverkat grammatiken i svenska språket rent historiskt?

¤ Varför är det lättare för en svensk att förstå skriven danska istället för talad danska och vad i svenska språkets grammatik är lik den danska?

¤ Varför kan det vara bra att läsa grammatik och vilka andra språk i det indoeuropeiska språkträdet har liknande grammatik som i det svenska språket? 

6. Du söker efter två källor som du vill använda dig av för att kunna svara på din frågeställning.

7. Du skriver din utredande text där utkasten lämnas in efter varje lektion för att Angelica ska kunna se din skrivprocess samt kunna stötta dig i skrivandet på bästa sätt.

8. Du skriver färdigt din utredande text som är mellan 1-1,5 sidor med Times New Roman och storlek 12 och mejlar den till Angelica SENAST under lektionen den 2/2!

9. Din färdiga och rättade text ska sedan genomgå en kamratbedömning utifrån kunskapskraven för uppgiften. Detta för att ni ska få koll på vilka krav det är på de olika nivåerna och vad din kamrat och du själv behöver förbättra och fokusera på under testet den 15/2.

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

 

E:

 

E5: Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.

E6: Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

E7: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

E8: Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

 

E12: Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

E13: Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

C:

 

C5: Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.

C6: Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

C7: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

C8: Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

 

C12: Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

C13: Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

A:

A6: Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

A7: Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

A8: Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

A9: Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

 

A13: Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

A14: Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s