Examinationsuppgift 1

Examinationsuppgift, att analysera ett tal.

I denna kurs har ni inledningsvis arbetat med teoretiska delar inom retorik vilket innebär ”konsten att tala”. I nedanstående klipp kan du repetera retoriken som vi arbetat med under lektionstid:

Under lektionen idag ska du analysera Alice Bah Kuhnkes tal på Sveriges nationaldag.

Först kommer Angelica att spela upp talet en gång och då ska du koncentrera dig på att besvara nedanstående fyra frågor:

Framförande:

 1. Vilka hjälpmedel använder talaren och hur används de? Hur stödjer och kompletterar (passar bra ihop med) hjälpmedlen talets innehåll?
 2. Hur använder talaren sitt kroppsspråk? Tänk särskilt på ögonkontakt, ansiktsuttryck och gester.
 3. Hur använder och varierar talaren sin röst? Tänk särskilt på röstvolym, taltempo och betoningar.
 4. Vilka kläder har talaren? Passar kläderna till sammanhanget?

 

Efter att Angelica har spelat upp talet en gång så ska du svara på nedanstående frågor också. Till din hjälp har du samma tal utskrivet som text som du får titta på och läsa.

 1. Vad är talets syfte?
 2. Vad är tesen eller budskapet? Hur och var i talet formuleras detta? Är det tydligt vad talaren vill med sitt tal?
 3. Vilken övergripande disposition/struktur/ordning har talet? Är dispositionen genomtänkt och lätt att följa?
 4. Beskriv kort det huvudsakliga innehållet i talets olika delar. Vilken funktion fyller de olika delarna i talet?
 5. Hur ser övergångarna ut mellan talets olika delar? Titta särskilt på hur talaren går över till nya stycken i talet.
 6. Talet är ett högtidstal: Vad eller vem riktar sig talet till? Vilken information, vilka fakta och vilka olika exempel ges? Är det varierat?
 7. Är språket anpassat efter ämne och situation? Ge exempel.
 8. Använder talaren några stilfigurer? Vilka? Hur fungerar de i talet? Ge exempel på vilka stilfigurer det är genom att citera dessa delar och förklara vilka stilfigurer de tillhör.
 9. Förekommer det värdeladdade ord (adjektiv)? Vilka? Vilken effekt har de?

 

Kursmål som testas i denna uppgift:

 1.      Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande och hur presentationstekniska hjälpmedel kan användas för att stödja och förbättra en muntlig presentation. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument. Disposition, språkliga drag och retoriska grepp i olika typer av muntlig framställning.

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och enkla retoriska grepp på ett relevant sätt. (E4)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (E11)

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (E13)

C:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel och retoriska grepp på ett relevant sätt och avslutar anförandet med en lämplig slutsats. (C5)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (C12)

Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (C14)

A:

Eleven kan använda presentationstekniska hjälpmedel samt retoriska och stilistiska grepp på ett relevant sätt och inleder och avslutar anförandet på ett lämpligt sätt. (A5)

Eleven kan anpassa sitt lyssnande och sin läsning efter situation och texttyp och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande och argumenterande drag. (A13)

Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människors sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden. (A15)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s