Examinationsuppgift 1

Denna examinationsuppgift har en grupp elever själva skrivit ner utifrån två mål i kursen som de fick ansvar för. Sammanlagt blev det fyra olika examinationsuppgifter som alla i kursen ska göra innan nationella provet i slutet av kursen.

MÅL I KURSEN

Mål 3) ”Svenska språkets ordförråd och strukturer i olika kommunikationssituationer ”

Mål 8) ”Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket”

Mål 3) Genom att läsa böcker och slå upp dom ord man inte förstår. Genom att prata med människor så kan man utveckla ordförrådet i huvudet. Om man inte vet vad ordet betyder så kan man slå upp ordet eller fråga personen bredvid dig. Utifrån att  kolla på filmer så kan man lära sig många nya ord.

Uppgiften)

  • Välj en av dem tre böckerna som ni har fått. Hungerspelen, Stjärnlösa Nätter eller När Hundarna Kommer.
  • Läsa boken och skriv max 10 Bokloppar totalt i hela boken. En boklopp är ett
  • tagen av en speciell scen som du tycker, och en reflektion av din citat som du har valt ut. Den ska vara max 3 meningar av boken. Kommentaren ska vara 5 meningar.
  • Efter du har läst en tredje del av boken ska du göra en muntlig presentation. Ta gärna med bokloppen som du har skrivit. Presentationen ska vara max tre minuter lång.
  • Skriv ett referat som är en halv sida lång av hela boken. Länkar till bra videoklipp som beskriver referat kan du hitta i följande länkar: https://www.youtube.com/watch?v=KbPCvnLA2Go   https://www.youtube.com/watch?v=NQeq9zDc27M
  • När du är klar med referatet kan du skriva en jämförelse mellan två böcker som dina klasskamrater har presenterat. Den ska ta max en lektion att skriva, sedan ska ni lämna in, när lektionen är slut.
  • Reflektera hur din beskrivning av din bok kan variera beroende på vilken situation du befinner dig i t.ex. om du ska skriva till ett företag eller till någon familjemedlem.
  • Reflektera också över dina styrkor och svagheter i svenskan, vad är du bra på och varför? Vad är du mindre bra på och varför? Vad ska du göra för att bli ännu bättre framöver?

 

Kunskapskrav som testas i denna uppgift:

E:

E3: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande och begripliga och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

E4: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.

 

E5: Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

E7: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

E8: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

E9: Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

E13: Eleven kan göra enkla reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

C:

C4: Eleven kan skriva olika typer av texter som är sammanhängande, begripliga och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

C5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen.

 

C6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras.

 

C7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.

 

C8: Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

C10: Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur.

 

C11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

C12: Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

C16: Eleven kan göra välgrundade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med viss säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

A:

A4: Eleven kan skriva olika typer av texter, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begripliga, detaljrika och välstrukturerade och i huvudsak följer normerna för den valda texttypen.

 

A5: Eleven kan delvis anpassa stilen till texttypen och läsaren.

 

A6: Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt god för att den skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl.

 

A7: När ordförrådet inte räcker till kan eleven visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.

 

A8: Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.

 

 

A10: Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden.

 

A11: Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag.

 

A12: Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.

 

A16: Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen språkanvändning samt kan med säkerhet använda olika strategier för att utveckla sitt eget lärande.

 

A17: Dessa använder eleven också för att dra slutsatser om hur språk används.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s